Calling Cloud Aspirants for #AWS Women in Tech Day

AWS Women in Tech Day